Spring til indhold

Stofophør

I Team Stofophør er der fokus på, at du skal blive stoffri.
Inden du kan starte i stofophør, skal du være motiveret for at følge en nedtrapningsplan og have et ønske om at blive stoffri.
Vi tager udgangspunkt i din situation og dit ønske om at blive stoffri.
Vi tilrettelægger samtaler ud fra, hvad der er meningsfuldt i dit forløb for at blive stoffri.

I Stofophør er der både mulighed for individuel- samt gruppebehandling. Gruppebehandlingen kan blandt andet have fokus på forebyggelse af tilbagefald samt ophør af eksempelvis hashmisbrug.

 

Stofophør

Målene er:

  • At forbedre din livskvalitet ved at stoppe dit stofmisbrug
  • At understøtte, at du lærer strategier for, hvordan du kan leve dit liv uden et stofmisbrug.

Når du påbegynder behandling, vil der være en del ting i din hverdag, der bliver anderledes. Det er krævende at gå i misbrugsbehandling. Du skal fx møde til aftalte tider og indgå i kontakten med behandlerne. Du vil med tiden få et større overskud til at holde fast i et mere stabilt liv.

Du vil blive tildelt både en socialfaglig- og en sundhedsfaglig behandler.

 

 
Behandlingscenter Odense - Voksen og Rusmidler
  • Grønlandsgade 13
  • 5000 Odense C
  • Telefon: 63 75 17 50
  • Stofmisbrug@odense.dk
  •