Spring til indhold

Socialtandpleje

Socialt udsatte kan få hjælp fra socialtandplejen. Som kommunal medarbejder kan du her søge om socialtandpleje sammen med en borger.

Hvem kan benytte tilbuddet?

Borgere kan få tilbud om socialtandpleje, hvis de har behov for tandbehandling og opfylder ét eller flere af disse kriterier:

  • Har særlige sociale udfordringer, som gør, at de ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i privat praksis eller den kommunale omsorgs- og specialtandpleje
  • Har et kaotisk stof- og/eller alkoholmisbrug
  • Er hjemløs
  • Er bruger af herberger, varmestuer og væresteder, for vedkommende ikke kan opholde sig i egen bolig

Behandlinger ved Socialtandplejen er gratis for personer, der er visiteret til ordningen. Socialtandplejens visitation vurderer i hvert enkelt tilfælde, om borgeren skal have tilbud om behandling.

 

Hvordan søger man?

Du kan søge om socialtandpleje sammen med en borger ved hjælp af en selvbetjeningsløsning på odense.dk. Borgeren giver sin fuldmagt ved en underskrift direkte på tablet eller skærm. 

 

Du kan ansøge som kommunal medarbejder eller samarbejdspartner ved fx herberg eller værested. Læs mere og søg på linket nedenfor.

 

Søg om socialtandpleje sammen med en borger her