Spring til indhold

Pårørende

Til dig der er pårørende-, eller står i nær relation til en med rusmiddelproblematikker.

Vi indbyder i Behandlingscenter Odense til et gruppeforløb med 10-12 deltagere over fire gange, hvor vi i fællesskab vil have fokus på:

  • Gensidig erfaringsudveksling.
  • At bryde tabuet og understøtte en åbenhed omkring misbrug.
  • Dig, den pårørende, som aktør i eget liv.
  • Misbrugets indvirkninger på hele familien og den nære omgangskreds, samt jeres mulighed for at tilegne jer konstruktive strategier hertil.

Grundlaget for ovenstående er I høj grad jeres historier, jeres tanker og input.

Gruppeforløbet vil dels være faglige oplæg fra behandlere og sundhedsfaglige, og dels være et forum for de pårørende, til at udveksle erfaringer. Yderligere vil der være et oplæg ved en tidligere misbruger, der fortæller om livet som misbruger, relationer til familie og nære venner, og hvordan han oplever disse påvirkes heraf. Der vil i den forbindelse, være mulighed for at stille nysgerrige og afklarende spørgsmål.

Vi skal gøre opmærksom på, at forløbet ikke tjener som et endegyldigt facit, men snarere et forum til, at man med støtte fra os og øvrige pårørende kan blive styrket i sin egenrefleksion, handlemåder og dermed evnen til at træffe beslutninger vedrørende eget liv, og stå fast på disse. 

 

Gruppeforløbet foregår i vores lokaler i Grønlandsgade, hvor et af vores konferencerum danner rammerne for gruppen. Der kan på ønske fra pårørendegruppen arrangeres en omvisning på Behandlingscentret, hvor der kan fortælles lidt om den generelle tilgang til behandlingen.

Under selve gruppeforløbet, går vi som udgangspunkt ikke ind i drøftelser omkring behandling og kommenterer heller ikke på enkeltsager, medicinspørgsmål eller andet, der har tilknytning til aktuelle- eller tidligere behandlingsforløb, forestået af os eller nogen anden behandlingsenhed.

Vi koncentrerer os om at arbejde med udgangspunkt i relationen pårørende/misbruger, og naturligvis stoffer samt fysisk- såvel som psykisk afhængighed heraf, og hvordan disse kan påvirke adfærd og dermed spiller væsentligt ind i relationer og kognitioner.

 

 

Gruppeforløbet.                                                                

 

Dag 1.

-Velkomst og introduktion til gruppeforløbet.

 

Dag 2.

-Den påvirkede hjerne. Stofafhængighed, trang og dennes indvirkning på familien/relationen.

 

Dag 3.

-Den Gode Relation – For at bryde tabuet og understøtte åbenhed.

 

Dag 4.

-Den Gode Relation fortsat. Tillige afrunding, evaluering og spørgsmål.

 

 

(Der tages forbehold for justeringer og ændringer før- og under forløbet.)

Behandlere

Evyemer@odense.dk – tlf. 40279472

Behandlingscentrets hovednummer 63751750

 

Vi glæder os til forløbet og en aktiv dialog med jer.

Venlig hilsen Evy 

 

 

 

 

 

 

 

Behandlingscenter Odense
  • Grønlandsgade 13
  • 5000 Odense C
  • Telefon: 63 75 17 50
  • Stofmisbrug@odense.dk
  •