Spring til indhold

Modtagelsen

Ved henvendelse til Behandlingscenter Odense - Voksen og Rusmidler, vil du altid skulle starte op i Modtagelsen.
I Modtagelsen tilstræber vi, at behandlingen iværksættes så hurtigt som muligt efter henvendelsen.

Modtagelsen

Før behandlingsindsatsen igangsættes foretager vi en grundig udredning, således at tilbuddet er sammensat efter dine behov og ønsker.Der vil blive tale om videre visitation til et andet Team, når du er blevet udredt.

Hvis det er nødvendigt i udredningsfasen, kan relevante samarbejdspartnere inddrages for at sikre en koordineret handlingsplan.

Vi har skærpet underretningspligt. Vi informerer altid Børn og Unge Forvaltningen ved indskrivning i Modtagelsen, hvis der er viden om, at du har børn eller samvær med børn under 18 år.


Behandlingen tager udgangspunkt i din individuelle situation, idet din livshistorie er unik. Behandleren matcher behandlingstilbuddet til dig ud fra dine udfordringer og ønsker.

I modtagelsen vil du møde både en sundhedsfaglig- og en socialfaglig behandler samt en læge . Sammen taler vi om dit misbrug, dine udfordringer og tanker om, hvad du gerne vil ændre. Sammen finder vi dine mål og udarbejder en behandlingsplan. 


Opstart af substitutionsmedicin eller andet medicin kræver en lægesamtale.

 

Du kan starte i behandling med det samme, men inden for 12 uger, skal vi have fundet det rette behandlingstilbud. Behandlingsgarantien tilsiger, at du har krav på en lægelig behandlingsplan indenfor 14 dage efter henvendelsen.


Behandlingscenter Odense - Voksen og Rusmidler
  • Grønlandsgade 13
  • 5000 Odense C
  • Telefon: 63 75 17 50
  • Stofmisbrug@odense.dk
  •